Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ovaj skandinavski vodi, sveobuhvatan, razumljiv, jezgrovit i jednostavan, donosi znanstveno utemeljen program sprjeavanja bolesti i usporavanja biološkog starenja, a svih deset savjeta iz njega možete odmah primijeniti u svom svakodnevnom životu.

Švedski lijenik i znanstvenik dr. Bertil Marklund dokazuje da je nain života presudan za zdravlje i kvalitetu života. Ako ste dosad živjeli nezdravo ili još uvijek tako živite, zaboravite ono što je bilo. Važno je ono što inite danas, sutra i ostatak života. Procesi pomlaivanja i ozdravljenja zapoinju odmah, im promijenite stari nain života, a uinci su brzo vidljivi, neovisno o tome kada ste poeli uvoditi promjene. Drugim rijeima - nikada nije kasno za novi poetak. Nije važno što ete promijeniti prvo, važno je da poduzmete nešto što e na vaše zdravlje utjecati pozitivno.

Jeste li uli za novi svjetski trend rada na nogama", koji može sprijeiti bolesti srca i krvnih žila?

Jeste li znali da optimistini ljudi žive dulje od pesimista?

Znate li da je umjereno izlaganje suncu korisno za naš organizam jer više ljudi umire zbog nedostatka vitamina D nego od raka kože?

Jeste li znali da ljudi koji piju tri do pet šalica kave u prosjeku žive dulje od onih koji kavu ne piju?

Skandinavske zemlje poznate su po svojoj jednostavnosti, lišenoj svega suvišnog, a Šveani to nazivaju rijeju lagom. To je mjera koja pokazuje da je neega sasvim dovoljno. Nema hrvatskog ekvivalenta za švedsku rije lagom, no možemo je ugrubo prevesti kao ni premalo ni previše", s mjerom". Može se primijeniti u gotovo svakoj situaciji - od koliine kave koju popijete u danu do toga koliko vam tjelovježbe treba svakoga dana.

Za Skandinavce je umjerenost vrlina. 10 savjeta za život dulji 10 godina primjenjuje ovo osnovno naelo na zdravlje i poruuje da ne trebamo uvoditi neke radikalne promjene kako bismo živjeli zdravo. Do sretnijeg i zdravijeg života vode male promjene.

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Economia » Economia sanitaria

Editore V.b.z. D.o.o.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/01/2019

Lingua

EAN-13 9789535201069

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "10 savjeta za život dulji 10 godina"

10 savjeta za život dulji 10 godina
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima