Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

In 10 stappen strategische personeelsplanning

Christianne van de Pas
pubblicato da Expertboek

Prezzo online:
9,95

Heb jij in je dagelijkse praktijk te maken met personeelsmanagement en vraag je je af hoe je dit strategischer kunt aanpakken? Ben je op zoek naar een eenvoudige werkwijze om de kwaliteiten van je personeelsbezetting met vooruitziende blik te organiseren? Wil je jouw organisatie beter op koers brengen? Gebruik dan het stappenplan in dit boek en ervaar het plezier van een fijnere werkorganisatie voor jezelf, je collega's en je medewerkers. Dit boek geeft je de handleiding-in-10-stappen om: - het personeelsbestand in je organisatie kwalitatief en duurzaam te versterken - de strategievorming in je planningsproces beter onder de knie te krijgen - je strategie actief te maken voor alle individuele medewerkers - te genieten van de opbrengsten voor jezelf en je organisatie - je organisatie-inrichting mee te laten bewegen met de voortdurende ontwikkelingen Met de voorbeelden, tips en oefeningen kun je strategische personeels-planning direct toepassen. Je leert een praktische vertaling te maken naar je eigen werkpraktijk, waar die zich ook bevindt. OVER DE AUTEUR: Christianne van de Pas is arbeids- en organisatie-psycholoog en hr-professional voor organisatie-ontwikkeling. Al meer dan 30 jaar staat zij met twee benen in de bedrijfspraktijk en heeft zij talloze organisatie-aanpassingen begeleid. Haar passie voor procesmanagement combineert ze met haar ambitie de werkplek meer comfort te geven. RECENSIE: 'Een praktisch en lekker leesbaar boek om de 'reis' van strategische personeels-planning te ondernemen en op koers te blijven. Een aanrader voor iedereen die werkzaam en/of geïnteresseerd is in de daadwerkelijke praktijk van personeelsmanagement.' Ellen Spijkerman - Directie en managementfuncties in de Zorgsector

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Lavoro » Amministrazione del personale » Management » Tecniche di management

Editore Expertboek

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/10/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789493187856

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "In 10 stappen strategische personeelsplanning"

In 10 stappen strategische personeelsplanning
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima