Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Az angyalok hidat alkotnak a Mennyország és a Föld között. Képesek szólni hozzánk és tanítani bennünket, függetlenül az életünkben jelen lév stressztl és félelmeinktl. Tíz inspiráló és reményt adó üzenetet találsz a könyvben Isten angyalaitól, akik pontosan tudják, hogy a szíved mélyén milyen kérdések foglalkoztatnak. A gyermekkora óta intuitív képességekkel rendelkez Doreen Virtue segítségével tolmácsolják isteni bölcsességüket olyan fontos témákban, mint például: a valódi éned és életcélod, a szabad akarat, a kapcsolatok, a gyógyulás, a spirituális és földi kiteljesedés. Ha a könyvet találomra kinyitod valahol, akkor is hasznos iránymutatást kaphatsz belle. Az így kapott üzeneteket tekintsd személyre szabott iránymutatásnak. A 10 üzenet az angyaloktól cím könyv segít tisztább kapcsolatot kialakítanod a Mennyországgal. Remélem, hogy a következ oldalakon található üzenetek segítenek abban, hogy nyitott légy Isten személyesen neked szóló üzeneteinek meghallgatására.

Dettagli

Generi Religioni e Spiritualità » Altre religioni e fedi » Fedi alternative (Scientology, studi sull'occulto, satanismo¿)

Editore Édesvíz Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 24/11/2017

Lingua Ungherese

EAN-13 9789635297993

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "10 üzenet az angyaloktól"

10 üzenet az angyaloktól
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima