Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

15 tips til et stressfritt liv

Du kan påvirke stressnivået ditt mer enn du tror!

Ved hjelp av 15 enkle steg kan du effektivt senke stressnivået i hverdagen din, både hjemme og på jobben. Praktiske og konkrete øvelser lærer deg hvordan du kan spare tid og energi, få mer ork og glede, sette grenser og si nei, senke kravene til deg selv og bli en gladere og mer harmonisk person.

Du lærer hva stress er, hvordan du selv kan håndtere det, og hvordan du kan bli kvitt det for godt!

Boken er konkret og rett på sak og henvender seg til deg som opplever stress i forbindelse med jobb, hjem, tid, relasjoner eller negativitet.

Karin Isberg er coach og er utdannet innen neurovitenskap og positiv psykologi. Metodene hennes bygger på en kombinasjon av aktuell forskning og egne erfaringer.

Dettagli

Generi Famiglia Scuola e Università » Famiglia e Figli » Relazioni interpersonali , Salute Benessere Self Help » Alimentazione e Diete

Editore Harpercollins Nordic

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2018

Lingua

EAN-13 9789150744606

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "15 tips til et stressfritt liv"

15 tips til et stressfritt liv
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima