Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

150'liklerden Portreler

Yalçn Toker
pubblicato da Toker Yaynlar

Prezzo online:
1,20

Tarih aratrmacs Yalçn Toker, yakn tarihimizin karanlkta kalm önemli olaylarna k tutan kitaplar yazmaya devam ediyor. Mütarekede ve Milli Mücadele günlerine ait hadiseleri ele ald Yeil Ordu, Cumhuriyet Kavgalar eserlerinden sonra imdi de ayn konuyu tamamlayc nitelikte olan Malta Sürgünlerinden Portreler ve 150'liklerden Portreler kitaplarn okuyucularna sunuyor. Yalçn Toker'in öteki tarihi kitaplarndan bazlar da unlardr: Gözcü Gazetesindeki tarihi yazlarndan seçtiklerine yer verdii Corafyada Tarih izleri, komünizmin yklndan sonra istiklaline kavuan Türk Dünyasn inceledii Büyük Uyan, Alman yazar Wallraff'n En Alttakiler kitabna reddiye olan Tarih itiraz Ediyor En üsttekiler Türkler, özal'l yllarn siyasal kavgalarn iledii Zirvede Kavga, tarih boyunca Türk Milliyetçiliinin hukuki dayanaklarn inceledii Milliyetçiliin Yasal Kavgalar, Evliya çelebi'den Seçmeler, Ahmet Vefik Paa, Ömer Seyfettin, tarihi roman Yaral Yürek v.b.
(Arka Kapak)

nce Kapak:

Sayfa Says: 192

Bask Yl: 2006

e-Kitap:

Sayfa Says: 152

Bask Yl: 2005

Dili: Türkçe
Yaynevi: Toker Yaynlar

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia: opere generali » Storia: specifici argomenti

Editore Toker Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789754451870

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "150'liklerden Portreler"

150
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima