Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

1794 (lättläst)

Niklas Lindblad - Niklas Natt och Dag
pubblicato da Bokförlaget Hedvig

Prezzo online:
10,24

Den fristående uppföljaren till succéromanen 1793 på lättläst!

Det är 1794 i Stockholm. En ung kvinna har mördats brutalt på sin bröllopsnatt. Brudgummen är försvunnen. Hennes mor vill få svar på vad som hänt, men ingen vill utreda det hopplösa fallet. Till slut ber hon den enarmade polispalten Mickel Cardell om hjälp. Mickel ger sig ännu en gång ut för att ta reda på sanningen i den grymma, smutsiga staden.

Bokförlaget Hedvig ger ut böcker som är lätta att läsa, för barn och vuxna.

Läs mer på www.bokforlagethedvig.se

Dettagli

Generi Non definito

Editore Bokförlaget Hedvig

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/12/2020

Lingua Svedese

EAN-13 9789179710460

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "1794 (lättläst)"

1794 (lättläst)
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima