Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Stefan Ahnhem schreef met18 graden onder nul een nagelbijtend spannende thriller over de jacht op een koelbloedige moordenaar. Het is het derde, losstaande deel in de serie over Fabian Risk. Zonder gezicht en Negen waren internationale successen. Een auto belandt na een wilde achtervolging in de haven van Helsingborg. Bij sectie op de bestuurder, een succesvolle IT-ondernemer in telefoongames, blijkt dat hij ingevroren is geweest. Als de zaak op het bordje van rechercheur Fabian Risk terechtkomt, voelt hij de adrenaline weer stromen. Zijn Deense collega Dunja Hougaard is bezig met een gruwelijke mishandeling van een dakloze en haar spoor leidt naar de Zweedse havenstad Helsingborg. Zowel Fabian als Dunja moet vertrouwen op het eigen oordeel, anders ligt er spoedig een nieuw slachtoffer in de vriezer. De pers over de reeks met Fabian Risk: - `Ahnhem wekt sympathie op voor zijn seriemoordenaar door hem als slachtoffer te tonen, niet als booswicht. Bovendien blijkt de moordenaar bijzonder intelligent, waardoor je soms hoopt dat hij zijn bloederige plannen tot de laatste regel uit kan voeren.' - Knack Focus **** - `Hard, gewelddadig en voorzien van een stevige plot.' - Veronica **** - `Uitstekende thriller.' - Het Parool - `Voor iedere lezer die Wallander mist is dit een geweldige opvolger. Sterke plot; goed uitgewerkt; spannende wendingen - wat wil een mens nog meer?' - Ingrid van Loon, The Read Shop, Rheden - `Beste thrillerserie die ik in tijden heb gelezen.' - Wytske de Haan, Bruna, Oosterwolde - `Zorg dat je klanten verslaafd raken.' - Janneke van der Poel, Boekhandel Roodbeen, Nijkerk

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Legal thriller e thriller politico , Romanzi e Letterature » Legal, Thriller e Spionaggio

Editore Ambo/anthos B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/05/2017

Lingua Olandese

EAN-13 9789026338045

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "18 graden onder nul"

18 graden onder nul
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima