Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Soha többé, mondják az emberek világszerte egymásnak és maguknak."

1947-ben Európa és a világ a háború borzalmaiból éledezik. Párizsban az embereket elvarázsolják (vagy éppen felbszítik) Dior ruhakölteményei, a közép-kelet-európai országokban a kommunisták hatalomátvételre készüldnek, égetvé válik a palesztin konfliktus, zajlanak a nürnbergi perek, megszületik az emberek és nemek közti egyenlség gondolata.

Elisabeth Åsbrink Florian Illies: 1913. Az évszázad nyara cím könyvéhez hasonlóan hónapról hónapra mutatja be ennek az évnek a fbb történéseit. A mozaikszeren felvillanó pillanatképek elterében, a kötet közepébe ékelve a magyar származású szerz családjának megrázó története áll, ez teszi könyvét ersen személyessé.

1947 színes és fordulatos krónikája arra is fájóan rámutat, hogy számos akkori folyamat és döntés hatása napjainkig ível, és ma is aktualitással bír.

Dettagli down

Generi Storia e Biografie » Storia: opere generali

Editore Park Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/06/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633555705

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "1947"

1947
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima