Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Yürekten sevdiin bir insan varsa, bir kii olsun yeter, hayatn kurtulmu demektir"

Sarsc bir yolculua hazr msnz?

Öyleyse kemerlerinizi balayn. Erkekleri, titizlikle gelitirdii bir yöntemle öteki dünyaya gönderen genç bir kadnla tanacaksnz. Ve amansz bir takiple onun peine düen fanatik bir cemaatin müritleriyle

Romantik misiniz?

Evet, bu kitapta ak da var ki dünya bir araya gelmeden mümkün olmayan bir ak.

Yaadnz dünya gerçek mi, hiç düündünüz mü?

Düündüyseniz, paralel bir evrene geçmek sizi heyecanlandracaktr o zaman.

Hayat alglaynz deitirecek bir kitabn kapan açmak üzeresiniz u an.

Yaayan en büyük yazarlardan biri olarak kabul edilen Haruki Murakami bayapt, tüm dünyada milyonlarca satan kitab 1Q84'le bir imkânsz baaryor.

Nefesinizi kesecek bir macera romann, gerçek nedir, insan neye inanmal, ak dünyay kurtarabilir mi sorular ekseninde bir yürek atlasna dönütürüyor.

Ciltli:

Sayfa Says: 1256

Bask Yl: 2016

e-Kitap:

Sayfa Says: 1086

Bask Yl: 2012

Dili: Türkçe
Yaynevi: Doan Kitap

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Doan Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785929482

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "1Q84"

1Q84
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima