Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

20 brudstykker af en hungrende ungdom

Xiaolu Guo
pubblicato da Rosenkilde & Bahnhof

Prezzo online:
8,28

"Livet er som sammenkogte grisetæer. Nogle gange må man bare spise, hvad der bliver serveret." Fra et beskedent bondeliv i en idyllisk, men kvælende kinesisk landsby til Beijings beskidte skønhed. Det er længslen efter 'de skinnende ting' i livet, der driver den unge pige Fenfang mod storbyen, hvor mulighederne, men også ensomhed og kynisme lurer. Efter en tid med forskelligt lønarbejde opsøger Fenfang Beijings Filmstudier og søger arbejde som statist. Det bliver dagen, hvor hendes "skæbnesvangre forvandling" finder sted - men ikke helt som hun forestiller sig.Guos roman er en både varm, morsom og usentimental beretning om at være ung i Kina i dag. En historie om længsel, apati og forsøg på at handle - og om en sult, som mad ikke kan stille.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Rosenkilde & Bahnhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/06/2014

Lingua Danese

EAN-13 9788771281965

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "20 brudstykker af en hungrende ungdom"

20 brudstykker af en hungrende ungdom
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima