Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bereid je voor op de onverzettelijke geest van het verzet in deze aangrijpende psychologisch thriller die je werkelijkheid in twijfel laat trekken. John, een welvarende multimiljonair, wordt plotseling beschuldigd van de verwoestende handel in dodelijke medicijnen die ontelbare onschuldige levens heeft geƫist. In een poging om zijn innerlijke demonen het hoofd te bieden, verdrinkt hij zijn verdriet in een oceaan van alcohol en stort hij zich in een neerwaartse spiraal van zelfvernietiging. Maar te midden van deze chaos betreedt een mysterieuze vrouw uit India onverwachts zijn leven, als vervanger van zijn trouwe huishoudster. Wat John niet weet, is dat zij in het bezit is van geheimen die de loop der gebeurtenissen kunnen veranderen. Gesterkt door nieuwe bondgenoten, waaronder een clandestien netwerk van klokkenluiders en vastberaden advocaten, begint John aan een gevaarlijke zoektocht naar gerechtigheid. Samen ontrafelen ze een ingenieus web van bedrog en manipulatie, dat hen steeds dichter bij het meesterbrein achter de sinistere samenzwering brengt die Johns wereld heeft verwoest. Maar naarmate de strijd heftiger wordt, beseft John dat de krachten die hem tegenwerken veel angstaanjagender zijn dan hij ooit had kunnen vermoeden. Desondanks blijft hij vechten, aangedreven door een onwankelbare vastberadenheid, vastbesloten om het kwaad te confronteren dat de mensheid dreigt te vernietigen.

Dettagli down

Generi Non definito

Editore Vrije Uitgevers, De

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/05/2024

Lingua Olandese

EAN-13 9789493359192

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "2025"

2025
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima