Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

365 dingen om te doen met je kleinkind
365 dingen om te doen met je kleinkind

365 dingen om te doen met je kleinkind

Annemarie Bon
pubblicato da Overamstel Uitgevers

Prezzo online:
9,99

Voor elke dag van het jaar een geweldig idee om met je kleinkind te doen, een idee dat past bij het seizoen. Van buitenactiviteiten, spelletjes, knutselen en samen koken, tot voorleestips en lekker bezig zijn in de natuur. Van activiteiten als kleien met zoutdeeg, kliederen met zelfgemaakte vingerverf en goocheltrucs oefenen, tot worteltjestaart bakken, een eigen moestuintje maken en vogelspotten. Natuurlijk vind je in dit boek ook ideeën voor leuke dagjes uit.

Opa's en oma's verwennen hun kleinkind graag. En met de activiteiten in dit boek verwen je je kleinkind pas écht!

Tip: natuurlijk kunnen ook ouders met dit boek hun voordeel doen!

Dettagli

Generi Famiglia Scuola e Università » Famiglia e Figli » Relazioni interpersonali , Hobby e Tempo libero » Creatività e Tempo libero » Creare giocattoli e bambole

Editore Overamstel Uitgevers

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/02/2022

Lingua Olandese

EAN-13 9789048860579

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "365 dingen om te doen met je kleinkind"

365 dingen om te doen met je kleinkind
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima