Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

46 év közszolgaként

Virágné Herbert Márta
pubblicato da Könyv Guru

Prezzo online:
4,08

Talán nem is létezik az egészségügyben dolgozókénál áldozatosabb, az emberi életet ilyen nagy mértékben tisztel, védelmez munka. Virágné Herbert Márta rendkívül szinte, szubjektív visszaemlékezését olvasva nemcsak az ápolók mindennapi életébe nyerhetünk bepillantást, de az egészségügyi rendszerrel kapcsolatos meglátásait, jobbító szándékú javaslatait is megismerhetjük.
A kívülállók számára mélységeiben szinte teljesen ismeretlen szolgálatot lelkünket mélyen megérintve teszi emberközelivé, ismerssé ez a negyvenhat év munkatapasztalatát feldolgozó napló.
A kötet igazi szépsége pedig abban rejlik, hogy a sorokat olvasva - az ápolói munka gyakorlása során átélt minden nehézség ellenére - mindvégig tetten érhetjük a szerznek az emberek és a hivatás iránt érzett szinte tiszteletét, lelkesedését, szeretetét.

Dettagli

Generi Politica e Società » Donne » Femminismo e storia delle donne , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Biografie e autobiografie , Scienza e Tecnica » Medicina

Editore Könyv Guru

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/10/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9786156153036

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "46 év közszolgaként"

46 év közszolgaként
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima