Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

5 Çocuk 5 stanbul

Betul Sayn
pubblicato da Gün Kitapl

Prezzo online:
2,61

Ülkemizin uluslararas üne sahip çocuk kitaplar illüstratörü Betül Sayn, yazp resimledii bu kitabnda, okulöncesi küçüklerle okumaya yeni balayanlar için stanbul'u anlatyor. Mine Soysal'n yazd ve kendisinin resimledii stanbul Masal kitabndan yola çkan sanatç, stanbul kentinin be farkl tarihsel sürecini be deiik kahramanla canlandryor. Yayn hakk Almanya ve Gürcistan'a satlan kitabn günümüzden balayp tarihöncesine doru zamanda geriye akan srad kurgusu ve renkli resimleri, çocuklar için esiz bir okuma ve örenme deneyimi sunuyor. Betül Sayn' Uluslararas Çocuk Kitaplar Kurulu'nun (IBBY) 2006 Onur Listesi'ne tayan bir kitap.

Günümüz stanbul'unun kalabalk semtlerinden birinde yaayan Mert, hastalanan anneannesini ziyarete gider. Anneannesinin yaad eski evin tavan arasnda bulduu fes, Osmanl kenti stanbul'unda Hamdi'ye aittir... Osmanl Sultan'nn düzenledii enlikleri izlemek için sabrszlanan Hamdi, ablas için gittikleri Kapalçar'da mor talarla süslü bir ayna görür. Mor ayna Bizans döneminde yaayan Helen'indir... Ailesiyle birlikte Hipodrom'da düzenlenen yarlar izlemeye giden Helen, bir dükkânda satlan eski bir parayla ilgilenir. Üstünde balk resimleri bulunan para, Bizantion döneminde balkçlk yapan dedesine yardm eden Milya'nndr... Milya ve dedesinin kay yakalad balklarla dolar. Tanrlara teekkür etmek için tapnakta düzenlenen törenden dönerken Milya yolda eski bir çömlek parças bulur. Bu parça, tarihöncesinde stanbul yaknlarnda bir maarada yaayan kemik tokal kzn annesinin yapt çömlein parçasdr

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Sport e Tempo libero » Hobby, enigmistica, quiz e giochi

Editore Gün Kitapl

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786054603428

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "5 Çocuk 5 stanbul"

5 Çocuk 5 stanbul
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima