Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

55 tips over schrijven en uitgeven

Sanne Hillemans
pubblicato da Sunny Hill Books

Prezzo online:
5,55

Wil jij een boek uitgeven maar zie je nog wat beren op de weg? Misschien heb je geen tijd, geen ideeën of weet je gewoon niet waar je moet beginnen. Wellicht heb je al een manuscript liggen en wil je nu de volgende stappen zetten

In dit boek vertel ik je waarom je het kan en hoe je het doet.

In 55 tips neem ik je mee in mijn ervaringen als zelfstandig auteur (of selfpubber, of indie-auteur, we hebben vele namen) en geef ik je niet alleen ideeën die je direct kunt toepassen, maar help ik je ook de juiste mindset te creëren om je door niets of niemand uit het veld te laten slaan.

Natuurlijk ga je lezen over schrijven, uitgeven en marketing, maar dit is geen studieboek of handleiding die stap voor stap gevolgd kan worden. Het zijn praktische en toepasbare tips die gaan over het werk als auteur en de bijbehorende mindset, om ervoor te zorgen dat jouw boek er eindelijk komt.

Sanne Hillemans heeft meerdere boeken uitgegeven in eigen beheer en met elk boek leerde ze iets nieuws. Wat bedoeld was als een serie blogs groeide uit tot zoveel informatie dat ze er een boek mee kon vullen. Laat dat nu net zijn wat ze het liefste doet.

Dettagli

Generi Politica e Società » Comunicazione e Media » Giornalismo e editoria , Lingue e Dizionari » Guide alla scrittura » Linguistica, Semiotica e Semiologia

Editore Sunny Hill Books

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 29/05/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789492670106

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "55 tips over schrijven en uitgeven"

55 tips over schrijven en uitgeven
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima