Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A korrupció mindent áthat. Fertz. És öl.

Egy magas beosztású tisztvisel lezuhan az Európai Bizottság székházának legfels emeletérl. A nyomozással Tóth Tamást, a magyar ex-hírszerzt bízzák meg, aki utolsó napjait tölti a Biztonsági Szolgálatnál. A gyanúja Oana Morarura, az áldozat asszisztensére tereldik. A vizsgálatot mindenki formalitásnak tekinti, Tóth a szabályokat megszegve mégis tovább nyomoz. A megérzéseit követve sikerül rekonstruálnia az ügy valódi hátterét. Amikor végül döntésre kényszerül, a lelkiismeretét követi.

Szerencsés Dániel 1983-ban született Szerencsen. Gyermekkorától krimiíró akart lenni. Testvére nincs. Ez az els regénye.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore 21. Század Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/06/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155955549

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A 13. emelet"

A 13. emelet
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima