Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A Birodalom vére

Brian McClellan
pubblicato da Fumax

Prezzo online:
14,99

Ha elveszítik a háborút, az egész világ elbukik.

Közeleg a végs ütközet, ahol mindenki számít legyen az illet kém, zsoldoskapitány vagy híres-hírhedt lpormágus tábornok.

A danízok rátették kezüket a szárazparti istenkre, így Michel Bravisnak nincs más lehetsége, mint visszatérni Zöldtzmélybe, hogy bármi áron megakadályozza a használatát. Nem riad vissza semmilyen eszköztl, legyen az bels ellentétek szítása az ellenség soraiban, vagy a palo népesség feltüzelése.

Ben Styke daníz inváziójának lendülete derékba törik, amikor egy szörny vihar szétveri a flottáját. Alig húsz rült Lándzsással száll partra, így kénytelen az ereje helyett az eszére hagyatkozni és mielbb új szövetségeseket találni a belháború küszöbén álló, idegen földön.

A mágiájától megfosztott, fizikailag és lelkileg is megtört Lady Vlora Flint Szárazpart felé masírozik adrói serege élén, hogy bosszút álljon azokon, akik összeesküdtek ellene. Nem elég, hogy a szövetséges politikusok belülrl gátolják erfeszítéseit, még a hatalmas túlervel és a danízok legnagyszerbb tábornokával is szembe kell néznie

A vér és lpor istenei-trilógia fergeteges fináléjában, A Birodalom vérében Brian McClellan eposzi csatajelenetekkel, váratlan csavarokkal és dörg ágyútzzel búcsúzik az utánozhatatlan Lpormágus-univerzumtól.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Fantasy , Fantasy Horror e Gothic » Fantasy

Editore Fumax

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/12/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634701828

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A Birodalom vére"

A Birodalom vére
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima