Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Tizenhárom lány, egy rült zseni és egy varázslatos dallam, amely leigázhat egy egész várost. A dallam megszületésében részt vev tizenhárom lány számára, attól függ az életben maradás, hogy képesek-e állandóan énekelni. Vajon képesek-e a végskig kitartani egy emberi rém fogságában, amíg eljön a szabadulás vagy belenyugszanak sorsukba és soha nem látják újra a napvilágot?
Leopold, az elhagyott és kizsákmányolt árva gyerek a 18. század egyik legnagyobb zeneszerzje lehetett volna, mégis korának legrettegettebb gyilkosává vált. Elképeszt hallása a zene koronázatlan királyává tette, de nem akart király lenni, nem akarta, hogy emberek döntsenek felette: A zene istenének képzelte magát, aki mindenkit leigázhat és embergylöletét elbb mások, végül önmaga ellen fordította.
Tamas Garam második regényében sem fukarkodik a meglepetésekkel és az izgalmakkal. Leplezetlenül tárja elénk a korabeli Bécs eltorzult jellemeit és az életben maradás vastörvényeit, miközben elgondolkoztatja az olvasót a zene hatalmáról.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Legal thriller e thriller politico , Romanzi e Letterature » Legal, Thriller e Spionaggio

Editore Könyv Guru

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/04/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155803468

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A Dallam"

A Dallam
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima