Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Tudta, hogy egy csóktól a királynéja lesz Egy vérforraló regény a koronája visszaszerzéséért küzd Démonkirályról és a gonosz varázslónrl, aki a férfi legtitkosabb vágyait kihasználva akar az útjába állni. A férfi rögeszméje a varázslón, aki testét odaadja, de a szívét nem. Miután Sabine, az Illúziók királynje a búvóhelyére csalogatja és csapdába ejti Rydstrom Woede-ot, a könyörtelen harcos megpróbál küzdeni a királyn csábítása ellen. Ádáz démontermészete azonban vágyik a pompás testre. Közben a szökést tervezi, ám a varázslónrl sem akar lemondani. Amikor Rydstrom végre kiszabadul, elrabolja Sabine-t, és ezzel szerepet cserélnek. Most a lány küzd, hogy ellenálljon a felséges gyötrelemnek. És minden találkozás során egyre jobban vágyik könyörtelen ellenfelére. Nem lenne szabad ennyire akarniuk egymást Ha le tudják gyzni a közöttük álló sötét ellenséget, vajon meghozza-e Sabine a végs áldozatot, hogy megmentse démonát? Vagy a büszke király leteszi a koronáját és a fegyvereit, hogy megtartsa a varázslónt?

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Ulpius-ház

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/12/2009

Lingua Ungherese

EAN-13 9789632547435

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A Démonkirály csókja"

A Démonkirály csókja
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima