Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A Fnök ajánlata

Andrea Farkas
pubblicato da Erawan Könyvkiadó

Prezzo online:
8,44

Egy 24 éves szerz els, szexi, humoros és pimasz regénye - megrülsz majd a folytatásért!

Vasvári Iván torkig van az anyja által szervezett ostoba vakrandikkal, ezért hirtelen felindulásból azt hazudja neki, hogy együtt van valakivel.
Már csak keresnie kell egy nt, aki eljátssza a barátnjét egy délután erejéig.
A bökken csupán az, hogy véletlenül Kornéliaként mutatta be a lányt, és sajnos nem ismer más Kornéliát a romantikus ábrándokat kerget, ügyetlen asszisztensén kívül.

Darai Kornélia utálja a munkáját, a zsarnokoskodó és öntelt fnökével együtt. Ha lenne elég bátorsága, valószínleg kiszúrná a férfi újonnan vásárolt autójának kerekeit, vagy mosogatószert csorgatna a kávéjára.
Amikor végre talál valakit, aki igazán megdobogtatja a szívét, be kell látnia, a csábítás nem éppen ers oldala. Ha fel akarja hívni magára a kiszemelt srác figyelmét, ki kell lépnie a komfortzónájából, és elérni, hogy végre észrevegyék még ha ezért álbarátnt is kell játszania.
Egy ajánlat, egy családi nyaralás és egy színjáték viszont teljesen megváltoztatja mindkettjük életét.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Erawan Könyvkiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/12/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155652790

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A Fnök ajánlata"

A Fnök ajánlata
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima