Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A dúsgazdag Nero Golden, amikor az Egyesült Államokba emigrál, úgy gondolja, maga mögött hagyhatja a múltat. Római" nevet vesz fel, és három fiával együtt Manhattanben kezd új életet. Hogy honnan jött, nem számít, csak az, hogy itt is az élet császára lesz.

Egyik szomszédjuk, az ifjú, filmrendezi ambíciókat dédelget René azonnal megérzi benne a nagy sztorit: Nero alakja csupa titok - és a fiai is, mindegyik a maga különös módján, remek alakok lehetnek egy els filmben. Csak persze elbb meg kell fejtenie a titkaikat.

René csak megfigyel akar lenni - mint egy háborús fényképész, aki nem vesz részt a csatákban -, de élete egyszer csak ezer szálon összefonódik a család történetével: a nagy pénz, a mvészet, a New York-i elit világával, meg a messzirl jött emberek identitáskeresésének egyre bizarrabb történetével. S amikor egy gyönyör orosz n is megjelenik a színen, mint Nero új felesége, az Indiából jött család életében és az lelkében is minden tragikusan összekavarodik.

Rushdie új regénye nemcsak egy bevándorlócsalád tragikus története, hanem Amerika elmúlt nyolc évének döbbent és döbbenetes látlelete is, elképeszten gondolatgazdag válaszkísérlet a nagy kérdésre: mi történt ezzel az országgal, hogy egyszer csak egy kegyetlenül ambiciózus, narcisztikus bohócot választott meg elnökének.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/07/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634791799

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A Golden-ház"

A Golden-ház
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima