Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Romy Hall, egy kaliforniai ni börtön lakója huszonkilenc éves. Harminchét év múlva, ha engedélyezik, megkezdheti a második életfogytiglant. Merthogy ennyire ítélték: ,,Két, egymást követ életfogytra. Meg még hat évre." A gyerekét soha nem láthatja, nem is tudhat róla. Ez a törvényes közöny válasza San Francisco kábszeres, szexmunkás életeire. A Mars Klub lapjain egy ismeretlen világ tárul elénk, börtönfalakon innen és túl.

Rachel Kushner 1968-ban született, jelenleg Los Angelesben él. A kétezres évek nagy felfedezettje, három regényét, amely díjak és elismerések sorát kapta, eddig tizenhat nyelvre fordították le.

Fordítók: Müller Péter Sziámi, Müller Máté, Müller Brúnó Noé

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Athenaeum

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/02/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9789632938899

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A Mars Klub"

A Mars Klub
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima