Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Mirl van szó? Mi ez a könyv?

A Mágus szentélyében cím könyvben 4 különféle utat járhatsz végig partnereddel.
52 szoba rejtélye vár felfedezésre, amelyben a Mágus utasításai szerint különböz kéjes feladatokat kell végrehajtanotok. A felfedezés és önuralom mezsgyéjén megismerhetitek határaitokat, miközben olyan csodákat adhattok egymásnak, amely sziklaszilárddá ersítheti kapcsolatotokat.

Mire lesz szükségetek a játék során?

szinteségre, nyitottságra és leginkább egymásra. A játékok többségéhez dobókocka, idzít vagy telefon szükséges, de a kreativitásotoknak semmi nem szabhat majd határt. Szinte bárhol játszhattok.

Csak felntteknek ajánlott.

Juttassátok el szerelmeteket kéjes kínokon át az érzékek legvégsbb határáig, vessétek le minden gátlás láncát, és adjatok egymásnak bizalmat, türelmet, odafigyelést.

A Mágus

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Chick lit e Rosa contemporanei , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Columb Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 25/02/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 6610000153770

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A Mágus szentélyében"

A Mágus szentélyében
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima