Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A Mihaszna és más történetek

Vadas Nimród
pubblicato da Könyv Guru

Prezzo online:
6,82

A Mihaszna egy humorral, de kíméletlenül szintén megírt egyedi, mégis univerzális életutat tár az olvasói elé, mely a létezés minden szintjét áthatja. Ert hordoz, tudást, tapasztalatot az író összes sérülésének nyomával. Témái a párkapcsolat, a család, a szerelem és az abúzus. Könnyed, olvasmányos, mégis drámaian mély és elgondolkodtató, önfeltárásra inspiráló. Fként azoknak szól, akiket már megtépázott az élet, tehát leginkább a negyvenes-ötvenes éveikben járóknak.

Dettagli

Generi Hobby e Tempo libero » Umorismo » Libri per ridere e collezioni umoristiche , Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa » Gialli, mistery e noir , Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir

Editore Könyv Guru

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/10/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9786156153166

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A Mihaszna és más történetek"

A Mihaszna és más történetek
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima