Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

nyvtár

A világ egyetlen idutazója száz év elteltével végre feltárja a titkát.
Az Orient Expresszen egy kísértet is utazik.
Egy öregember a rendezett múltján keresztül a végzetes jövjét próbálja megváltoztatni.

A Toynbee-átalakító egy olyan gyjtemény, mely Bradbury régi és új olvasóit egyaránt megszólítja. A legtöbb történet életünk ismers szobáiban és tájain, gyakori gondolatainkban és emlékeinkben kezddik, hogy aztán a képzelet legtávolabbi zugaiba repítsen. Bradbury lebilincsel bennünket, ahogy a történetei kibontakoznak, és a valóság titkos repedéseiben feltárul a csodálatos és a váratlan.

Az 1988-as kötetnek több novelláját is televízióra alkalmazta az HBO a Ray Bradbury Színháza cím sorozatban.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Fantasy , Fantasy Horror e Gothic » Fantasy

Editore Agave Edizioni

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/12/2015

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155442308

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A Toynbee-átalakító"

A Toynbee-átalakító
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima