Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A Varázslókirály

Lev Grossman
pubblicato da Agave Edizioni

Prezzo online:
8,00

Quentin és barátai elfoglalták Filloryt, királyokként és királynkként uralkodnak a mesés világ felett, ahol semmi dolguk nincs, mint élvezni a hstörténetek végén jutalmul járó boldogságot és vagyont. Egy nap azonban a felhtlen uralkodásnak vége szakad: elbb a mágikus órafákkal történik valami borzalmas, majd kisvártatva egy nyúl halált és pusztulást jósol a világra. Quentin hajóra száll Juliával, hogy a rejtély végére járjon, azonban Filloryt elhagyva még sem sejti, hogy a varázslás és ezzel együtt minden varázslatos dolog mekkora veszélybe került, az idejük pedig már jócskán fogytán van.

Lev Grossman a legnagyobbakat megszégyenít módon kerüli el a folytatások gyakori hibáit, és építi tovább lenygözen azt a világot, aminek A varázslókban lefektette az alapköveit. A varázslókirály nem csak elképzeli, hogy milyen lett volna a Mátrix fantasyként, de a hagyományokat felrúgva, váratlan és forradalmi ötletek folyamatos felsorakoztatásával jelzi, hogy a szerzje nem szégyelli a mfajt fenekestül felforgatni.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Classici » Fantasy , Fantasy Horror e Gothic » Fantasy

Editore Agave Edizioni

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/12/2015

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634190004

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A Varázslókirály"

A Varázslókirály
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima