Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A Villa Romantica titka

Elizabeth Adler
pubblicato da Libri Kiadó

Prezzo online:
0,00

Amikor a fiatal írón, Mirabella Matthews Jolly nénikéje rejtélyes körülmények között elhalálozik, a lány egy csapásra egy mesebeli délfrancia udvarház, a Villa Romantica úrnje lesz. A tragédia új kezdetet jelent a lány életében egy olyan vidéken, ahol levendulaillat járja át a levegt, és a tétlen szemléldés a mindennapi élet szerves része. Az érzékeket kényeztet szépség mögött azonban megtévesztés és veszedelem lappang.

A házhoz vezet úton Mirabellát különös baleset éri, és ez csak a kezdet. Kiderül, hogy Jolly néni múltja különös titkokat rejt, s amikor ebbl a múltból egyik férfi a másik után bukkan fel, Mirabellának el kell döntenie, hogy ki az, akiben valóban megbízhat, és ki az, akinek elbvöl maszkja mögött kíméletlen gyilkos rejtzik.

A népszer írón új regénye ismét erteljes ni karakterekkel, fényz környezettel, lebilincsel történetvezetéssel ejti rabul olvasóit.

Dettagli down

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Libri Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 09/07/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634334576

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A Villa Romantica titka"

A Villa Romantica titka
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima