Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A barna ruhás férfi

Agatha Christie
pubblicato da Helikon Kiadó

Prezzo online:
5,61

A fiatal és roppant csinos Anne Beddingfeld apja halála után Londonba kerül, ahol szemtanúja lesz egy különös balesetnek: a földalattira vár, amikor egy férfi ijedtében a sínek közé esik és meghal. A helyszínen feltnik egy titokzatos barna öltönyös alak, aki miután megvizsgálja a halottat, pillanatok alatt eltnik - ám sietségében elveszít egy rejtélyes cédulát, amin öt szám és egy helységnév áll.

Másnap a reggeli újságok hírül adják, hogy egy ismeretlen n holttestére bukkantak Sir Pedler üresen álló Temze-parti házban. Ezt a házat akarta megnézni a balesetben elhunyt férfi is, ám a barna ruhás fiatalember megelzte. Amikor Anne elhatározza, hogy utánajár a furcsa véletleneknek, addigi nyugodt, de eseménytelen élete hirtelen száznyolcvan fokos fordulatot vesz. Három nap múlva, a Daily Budget tudósítójaként már egy Cape Townba tartó óceánjárón találja magát

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/10/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634795063

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A barna ruhás férfi"

A barna ruhás férfi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima