Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Luke Skywalker kalandjai nem értek véget a Halálcsillag elpusztításával

Noha a Lázadó Szövetség megnyert egy fontos csatát, a Birodalom elleni háború csak most kezddött el.
Az ellenség bosszújától tartó Lázadók felépítettek egy rejtett bázist a Hoth nev jégbolygón, de még azon a távoli, jelentéktelen helyen sem tudnak sokáig elbújni Darth Vader kutató tekintete ell. A sötét nagyúr alattvalói hamarosan a nyomukba szegdnek, így Han Solo, Leia hercegn és társaik ismét menekülni kényszerülnek, míg Luke Skywalker a Dagobah mocsárvilágot keresi fel, hogy új Jedi-mesterétl, Yodától tanuljon

A Csillagok háborúja 1976-ban indult útjára, és a késbbi mozifilmek a sci-fi legnépszerbb és legnagyobb hatású alkotásává tették, sikere évtizedeken átívelve mindmáig töretlen. Az olvasó az eredeti regény újra szerkesztett, napjaink nyelvezetéhez és az azóta hatalmas méretre ntt Star Wars univerzumhoz pontosabban illeszked kiadását tartja a kezében.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa , Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Agave Edizioni

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 30/11/2015

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155468506

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A birodalom visszavág"

A birodalom visszavág
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima