Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Miután visszatért a Földre, Ellen Ripley megtudja, hogy létrehoztak egy telepesekbl álló kolóniát az LV-426-on, azon a bolygón, ahol a Nostromo legénysége találkozott az idegenekkel. Nemrég ráadásul megsznt velük a rádiókapcsolat, ezért most egy tengerészgyalogos egység kíséretében visszatér, hogy kiderítse mi történt és szembenézzen a szörnyetegekkel, akik mindennél többen vannak, és akiknek még mindig lételemük a pusztítás.

A bolygó neve: Halált 1986-ban mutatták be a mozik, és a mérföldknek számító eld méltó folytatása lett. Az olvasó az eredeti regény újrafordított, napjaink nyelvezetéhez és az azóta hatalmas méretre ntt Alien-univerzumhoz pontosabban illeszked kiadását tartja a kezében.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Horror e gotica » Fantascienza , Fantasy Horror e Gothic » horror e Dark Romance » Fantascienza

Editore Agave Edizioni

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/12/2015

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634190257

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A bolygó neve: Halál"

A bolygó neve: Halál
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima