Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A duplikátor gyermekei

Vlagyimir Vasziljev
pubblicato da Metropolis Media Kiadó

Prezzo online:
5,99

Hat hónap telt el a Halálos Zóna eseményei óta. Pszichnek nyoma veszett, Iván Szivercev pedig, a biológusból lett, botcsinálta kettsügynök még mindig a tiltott területet járja. Nem döntött így, a fnöke terveit hajtja végre, de a tápláléklánc alján nem is tehetne mást. Amúgy jó dolga van, katonák védik minden veszélytl, csak egy tisztességes fürd meg egy jó pofa sör hiányzik neki nagyon.
A fnöknek a duplikátor kell, de az Pszichnél maradt. Szivercev elsdleges feladata az elkerítése. Csakhogy másik fnöke" is mozgatja a szálakat: Pokatyilov, a maffiózó. És természetesen neki is a duplikátor a szíve vágya. Amikor Szivercev fölfogja, hogy két úr között csak a föld alá kerülhet, kétségbeesetten keresni kezdi a kiutat, úgy képletesen, mint szó szerinti értelemben.
Azután Pszich ugyanolyan titokzatos módon, ahogy eltnt, elkerül, és összevissza beszél valami felsbbrend lényrl, aki a mutánsokat irányítja. És nem, nem a duplikátort akarja, hanem azokat, akik keresik. Nem feltétlenül élve.
Vlagyimir Vasziljev újabb STALKER-regényében is pörögnek az események, az izgalmak és rejtélyek egyre halmozódnak, a Zóna pedig még mindig halálos. A sorozat rajongói még mélyebbre merülhetnek ebbe a titokzatos világba, amit egy áttekint bevezet és a szöveget kísér gazdag jegyzetanyag is segít.
E NÉLKÜL A KÖNYV NÉLKÜL BE NE MERÉSZKEDJ A ZÓNÁBA!

Dettagli

Generi Non definito

Editore Metropolis Media Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/05/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155508332

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A duplikátor gyermekei"

A duplikátor gyermekei
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima