Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A dzsungel könyve

Kipling Rudyard
pubblicato da Helikon Kiadó

Prezzo online:
7,29

A dzsungel könyve új fordítása több szempontból is izgalmas vállalkozás. Egyrészt az els megjelenés óta eltelt több mint száz esztend Kipling-kutatásait figyelembe véve sorakoznak benne a jól ismert novellák, másrészt szakértnk segítségével igyekeztünk az eredeti kiejtést legjobban megközelít változatban megadni a szereplk nevét. A korábban elforduló félreértéseket is javítottuk - köszönheten az azóta felgylt jegyzetanyagnak.

Reméljük, hogy munkánk új és lelkes olvasókat szerez e megunhatatlan remekmnek, s Mauglinak és társainak kalandjai továbbra is feledhetetlen élményeket kínálnak kicsinek és nagynak egyaránt.

Greskovits Endre több Kipling-novelláskötet fordításában is részt vett (Indiai történetek, A Száz Bánat Kapuja, Aki király akart lenni, A gondolkodó bika, Hogyvolt-mesék), és annak a Salman Rushdie-nak a fordítója, aki legnagyobb mesterei közt tartja számon Rudyard Kiplinget.

Horváth Viktor regényíró és mfordító. Kötetei: Át (2004), Török tükör (2009), A diótör (2011), A kis reccs (2012), Möbion (2015). Versfordításai a trubadúrköltészetet bemutató antológiákban és regényekben szerepelnek; versírást és -fordítást tanító módszertani könyve A vers ellenforradalma (2014).

Szabó Levente mintegy tíz éve szabadúszó grafikusként, illusztrátorként dolgozik hazai és külföldi megbízóknak.

- Figyelj ide, legdrágább kincsem - mondta Bhálú. - Téged se szó, se akarat nem tud visszatartani. Nézz fel! Ki vonhatja kérdre a dzsungel urát? Láttam, amikor kisbéka korodban amott játszadoztál a fehér kavicsokkal; látott Baghírá is, aki egy frissen elejtett fiatal bikával megváltott. Arról a szemlérl már csak mi ketten maradtunk; mert Ráksá, a nevelanyád meghalt a nevelapáddal együtt; a régi farkasfalka is rég meghalt; tudod, hová lett Sér Khán, Akélá pedig a dhólok közt halt meg, ahol a te bölcsességed és erd nélkül meghalt volna a második szioníi falka is. Itt nincs már más, csak vén csontok. Már nem az emberkölyök kéri, hogy elhagyhassa a falkát, hanem a dzsungel ura választ új utat magának. Ki vonja kérdre az embert?"

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Storie di animali

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 31/05/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9789632278247

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A dzsungel könyve"

A dzsungel könyve
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima