Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Joey Robinson harmincöt éves. New Yorkban él második feleségével és tizenegy éves mostohafiával. Hazalátogat idsöd édesanyjához Pennsylvaniába, a farmra, ahol felntt. A háromnapos látogatás vallomások, viták, egyezkedések, könyörgések és megbocsájtó szavak áradatát indítja el. Nincsenek egyedül: ott kísértenek a múlt emlékei és a jöv fantomjai, vágyaik és ambícióik.

John Updike negyedik regénye az emberi döntések sokféleségérl szól: arról, milyen környezetet választunk magunknak és milyen stratégiákkal igyekszünk helytállni a mindennapokban.

Kitn könyv. Ha a formáról, a kontúrokról és a színekrl van szó, Updike fest ha metaforákról, Updike költ ha pedig történetmesélésrl, vérbeli prózaíró." - Harper's

Mesteri formai elegancia." - Los Angeles Times

Remekm." - The New York Times

John Updike az egyik legnagyobb valaha élt regényíró (ha nem a legnagyobb!), egységes életmkiadásban azonban még soha nem adták ki - mostanáig.
A 21. Század Kiadó 2018-ban indított szerzi sorozatában egy tucat regényét hozza el az olvasókhoz, gyönyör kivitelben, különleges borítókkal, melyek egytl egyig Somogyi Péter munkái.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore 21. Század Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/06/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155955556

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A farm"

A farm
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima