Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A felhk fölött 3 méterrel

Federico Moccia
pubblicato da Ciceró Könyvstudió

Prezzo online:
8,30

"A nap éppen most kel fel, gyönyör reggel van. Babi iskolába tart, miközben Step még nem tért aludni az elz éjszaka óta. Ez a nap is úgy indul, mint a többi. Legalábbis amíg egymás mellé nem kerülnek a piros lámpánál. Ettl kezdve semmi sem lesz már ugyanaz." 
Babi gazdag szülk gyermeke, kiváló tanuló, igazi jókislány", míg Step nehézfiú", aki állandóan keresi a veszélyt, folyamatosan harcban áll mindennel és mindenkivel, illegális motorversenyeken vesz részt. Két különböz világhoz tartoznak, mégis egymásba szeretnek. 
A felhk fölött 3 méterrel-t egy kis római kiadó adta ki, majd évekig fénymásolatokon terjedt, így vált kultuszregénnyé az olasz fváros fiataljainak körében. Sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy két filmadaptáció is készült belle.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa » Storie d'amore

Editore Ciceró Könyvstudió

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/09/2017

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634320531

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A felhk fölött 3 méterrel"

A felhk fölött 3 méterrel
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima