Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Matt és Claire kizárólag a lányuk, Scarlett érdekeit tartották szem eltt, amikor a közös karácsonyi víkendrl döntöttek. Hiszen melyik épesz ember akarna öt teljes napot együtt tölteni a volt és a jelenlegi szerelmével? Egy hétévesnek viszont bizonyára nagy öröm, ha együtt mókázhat a szüleivel, anya teljesítménykényszeres pasijával és apu kicsit flúgos, tudós barátnjével, aki talán még állatokon is kísérletezik. Különösen jó hír ez akkor, ha Scarlett aktuális legjobb barátja, a többiek számára láthatatlan nyúl, Posey is velük tart a kiruccanásra.
A Vidám Vadonban pedig minden adott, hogy a díszes társaság igazán jól érezze magát. Mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelbb elfoglaltságot, hiszen programlehetségben és italban igazán nincs hiány. A kényszer nosztalgiázás, azonban próba elé állítja az egykori és az aktuális párokat.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore General Press Könyvkiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/10/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634521907

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A felnttek"

A felnttek
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima