Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Jelen nincs múlt nélkül

Laure Bataillon-díj (1997)

Hans Fallada-díj (1998)

A WELT napilap irodalmi díja (1999)

Evangélikus könyvdíj (2000)

Eeva-Joenpelto-díj, Finnország (2001)

 
Michael Berg tizenöt éves, amikor hazafelé tart az iskolából, elesik, és megsérül. Egy Hanna nev n a segítségére siet, aki késbb a szeretje lesz. A testiség és az irodalom gyönyör élményeit élik át együtt. Hanna hamarosan eltnik, és Michael soha nem heveri ki szerelmüket. Legközelebb egyetemista korában látja viszont a nt, egy borzalmas, háborús bntény gyanúsítottjaként. Hanna nem védekezik a vádak ellen, és Michael apránként rádöbben, a n azon az áron is ragaszkodik ahhoz, hogy megrizze titkát, ha az egész világ gyilkosnak tartja.  

Bernhard Schlink fojtottan erotikus regénye a kilencvenes évek egyik legnagyobb könyvsikere - az els német nyelv könyv, mely vezette a New York Times bestsellerlistáját. Negyvenöt nyelvre fordították le. A második világháború utáni Németországban játszódik; a morális kiállás, a nácizmussal való szembenézés, az emlékezni tudás és az empátia örök érvény története.

Bernhard Schlink 1944-ben született. Bíróból lett többszörösen díjazott író, emellett a berlini Humboldt Egyetem jogi karának nyugalmazott professzora. Több krimi után 1995-ben A felolvasó cím regénye hozta meg neki a világhírt, amely részben önéletrajzi elemeken alapul. A könyv 1999-ben Oprah Winfrey könyvklubjába is bekerült, 2008-ban pedig Kate Winslet Oscar-díjat kapott Hanna alakjának megformálásáért. 

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore 21. Század Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/12/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155759598

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A felolvasó"

A felolvasó
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima