Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A fény, amit elvesztettünk

Jill Santopolo
pubblicato da 21. Század Kiadó

Prezzo online:
7,07

Két élet. Két szerelem. Egy választás.

Lucy és Gabe 2001. a terrortámadás napján, szeptember 11-én ismerkednek meg New York-ban, ahol végzsök a Columbia Egyetemen. Az a nap mindkettejük életét örökre megváltoztatja. Miközben a város lángokban áll, k elször csókolják meg egymást. A következ tizenhárom évben elszakadnak, majd megtalálják egymást, újra és újra. Gabe fotós-újságíró a Közel-Keleten, Lucyt ugyanakkor New York-hoz köti a munkája. Útjukon álmok kísérik ket, vágyak, féltékenység, megbocsátás és mindenek felett szerelem.

Lucynak pedig szembe kell néznie a végzetes kérdéssel: szerelmük, közös életük a sors kezében van-e, vagy a sajátjukban?

A könyv meghozta a szerznek a világhírt, harmincnál több nyelvre fordították le.

Egy csodás könyv. Tökéletes és letehetetlen. - Jill Mansell

Számunkra az év könyve. - Hello magazine

Gyönyör írás. Letehetetlen és könnyfakasztó. - Sunday Express

Egy érzelmi hullámvasút. - US Weekly

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore 21. Század Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/03/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155638633

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A fény, amit elvesztettünk"

A fény, amit elvesztettünk
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima