Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A fiúk legyenek fiúk

Meg Meeker
pubblicato da Jaffa Kiadó

Prezzo online:
5,69

A fiúk már csak ilyenek! - legyintenek gyakran a szülk. Féktelenek, kalandvágyók és kíváncsiak: fára másznak, erdöt építenek, fociznak, és idvel egyre nagyobb próbatételeknek teszik ki fejldésben lév testüket, mintegy beavatási rítusként felntté válásukhoz. Ám a mai fiúk családja, környezete sokszor nem értékeli szenvedélyes természetüket.
Meg Meeker azt javasolja, hagyjuk a fiúkat fiúként viselkedni! Megmutatja, hogy a természet a legjobb játszótér számukra, amely biztosítja a megfelel terepet csodálatos kalandjaikhoz. Feltárja ugyanakkor azt is, miért létfontosságúak a fiúknak a szabályok, a keretek, és miért érzik magukat elveszettnek nélkülük.
Részletesen elmagyarázza, milyen csapdahelyzetekkel kell szembenézniük az anyáknak és az apáknak, amikor fiaikkal beszélgetnek, s hogyan érdemes megtárgyalniuk velük az élet nagy kérdéseit. Kitér arra is, milyen problémát jelent, amikor egy kamasz komor vagy lázadó, és hogyan lehet jól kezelni az ilyen viselkedést. Erre és sok más éget kérdésre kapunk választ A fiúk legyenek fiúk cím könyvbl.
Tudjuk, a gyereknevelés óriási felelsség. A kötet szerzje azonban hihetetlenül megkönnyíti a fiús szülk dolgát a hét titok" segítségével, hogy egészséges és boldog fiúkat nevelhessünk, akik becsületes, bátor, szerény, ers, ugyanakkor jólelk férfiakká válhatnak.
Érdemes megszívlelni Meg Meeker közösségi oldalának mottóját: Nagyszer gyerekek nem születnek, hanem mi neveljük ket azzá!"

Dettagli

Generi Politica e Società » Donne » Maternità , Famiglia Scuola e Università » Famiglia e Figli » Consigli per i genitori

Editore Jaffa Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/08/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634753209

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A fiúk legyenek fiúk"

A fiúk legyenek fiúk
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima