Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A fordult szív

Stefan Hertmans
pubblicato da Helikon Kiadó

Prezzo online:
8,35

A 19. század végén a kairói Ben Ezra zsinagógából egyedülálló dokumentumok gyjteménye látott napvilágot, köztük egy rejtélyes levél, melyben Moniou rabbija egy prozelita asszony tragikus sorsáról számol be az els keresztes hadjárat idszakában.

Stefan Hertmans ebbl a forrásból kiindulva írja meg regényét, amely egyszerre varázsol a középkorba, és vet fel mai erkölcsi kérdéseket. Egy normann származású keresztény n beleszeret egy zsidó fiatalemberbe, és hátrahagyja egész addigi életét: vagyonát, nemesi nevét, hitbeli meggyzdését. Franciaországot átszelve a fiú családjához, Provence-ba menekülnek üldözik ell, ám csak ideiglenesen lelnek menedékre - 1095-ben II. Orbán pápa háborút hirdet a Szentföld visszaszerzésére, fellángolnak a régóta izzó vallási ellentétek. A Moniou izraelita közösségét sújtó véres pogrom hatására a lány újabb viszontagságokkal teli utazásra kényszerül: ezúttal Jeruzsálem felé, hogy a keresztes hadakat követve visszaszerezze elrabolt gyermekeit.

Csaknem ezer évvel késbb az útját ismétli meg maga a szerz. Elbeszélésében a két messzi világ egymásra vetül, feltárva mindazt, ami az idk során megváltozott, és láthatóvá téve azt a keveset, ami megmaradt

A fordult szív magával ragadó történet kiszolgáltatottságról és bátorságról, gylöletrl és szeretetrl - és mindenekeltt az emlékezés fontosságáról.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/05/2021

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634796794

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A fordult szív"

A fordult szív
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima