Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bizonyára ismered Murphy törvényét, hogy "Ami elromolhat, az el is romlik". Nem egyszer tapasztalhatjuk életünk során, hogy ez mennyire igaz. Sokszor érezhetjük, hogy összeesküdtek ellenünk ott fent, és semmi sem sikerül úgy, ahogy azt elterveztük. Például, minél inkább sietünk valahová, annál valószínbb, hogy minden küls tényez hátráltatni fog bennünket. Az a busz, ami hamarabb szokott érkezni, most késbb érkezik. Ahol a hét összes napján nincsen dugó, ott ez egyszer biztos, hogy megáll a forgalom, és még folytathatnánk az eseteket.

De hogyan mködik mindez a futóknál? k milyen Murphy törvényekkel kénytelenek szembesülni?

 1. Akkor, amikor rá kell venni magukat a futásra
  Kezdk, Újrakezdk, Fogyni vágyók kezdeti nehézségei

 2. Akkor, amikor új felszereléseket kell beszerezniük
  Cipk, Ruhák, Vásárlás, Akciók

 3. Akkor, Amikor az egyes bels elemekkel kell felvenniük a harcot
  Táplálkozás, Lelki kérdések

 4. Akkor, Amikor a különböz küls tényezkkel kell megküzdeniük
  Terepek, Emberek, Kutyák

 5. Akkor, Amikor az edzvel, vagy az edztársakkal való viszonyukkal akadnak nehézségeik, vagy éppen edztáborban vannak.

 6. Akkor, Amikor különböz versenyeken indulnak
  Pálya, Mezei, Tömegfutó

 7. Vagy éppenséggel akkor, amikor futó kalandokba keverednek egymással, azaz szerelmi életet élnek. Ismerkedés a futópályákon, Párkapcsolatok 

Dettagli

Generi Hobby e Tempo libero » Umorismo » Libri per ridere e collezioni umoristiche

Editore Columb Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/03/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 6610000156160

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A futók Murphy - törvénykönyve"

A futók Murphy - törvénykönyve
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima