Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Miután Scott James, a Los Angeles-i rendrjárr egy lövöldözés során elveszíti a társát, és majdnem az életét is, elhatározza: megtalálja a felelsöket. Kutyás nyomozó lesz belle; új társa, a robbanószer-keresésre kiképzett Maggie a gazdáját veszítette el Afganisztánban, mieltt Scotthoz került. Nem könnyen szoknak össze mindkettejüket nyomja-nyomasztja a múlt... Folytatni semmit nem lehet újra kell kezdeni mindent. Robert Crais regénye egyrészt izgalmas és fordulatos krimi, másrészt pompás lélektani folyamatábra: sikerül-e talpra állni, együtt fölépülni kettjüknek, az embernek és a kutyának, sikerül-e megoldani a rejtélyt és elkapni a bnözket, mieltt lecsapnának rájuk azok, akikre k vadásznak... A New York Times eladási listáján számos könyvével vezet krimiszerz regényei több rangos díjat is nyertek, és már több mint 42 országban kiadták ket. Kritikusok szerint A gyanúsított eddigi legjobb, legfeszültebb és egyben legmegindítóbb regénye. "Szívszorító olvasmány. Maggie érzelmeinek és elképeszt képességeinek érzékletes leírása rabul ejti az olvasót." -- New York Times

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore 21. Század Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 29/12/2015

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155373275

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A gyanúsított"

A gyanúsított
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima