Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A gyertyák csonkig égnek

Márai Sándor
pubblicato da Helikon Kiadó

Prezzo online:
5,95

Az 1942-ben megjelent, nagy indulatoktól feszül, szuggesztív erej regény - az író stílusmvészetének remeke - vakító élességgel világít a barátság, a hség és az árulás örvényeibe. Két régi barát évtizedek után újra találkozik, s végigbeszélgetik az éjszakát. A múltra visszatekintve egyikükbl vádló lesz: egyikük annak idején elárulta, st majdnem megölte barátját, elcsábította a feleségét, örökre tönkretette az életét. Ám a tragédiát valójában nem alkalmi gyengeség okozta: a világrend széthullása a hagyományos erkölcsi értékek megrendülését is jelenti.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/06/2014

Lingua Ungherese

EAN-13 9789632275840

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A gyertyák csonkig égnek"

A gyertyák csonkig égnek
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima