Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

London lakói rettegnek, mert fekete mamba kígyó pusztítja a békés polgárokat." 
A tetemeken két parányi seb, mint két tszúrás, egészen közel egymáshoz. Gyilkos méreg a halál oka. 
A Scotland Yard bntényre gyanakszik, de se magyarázatot se bizonyítékot nem talál. 
A Három Igaz Ember - az Igazság gátlás nélküli lovagjai, törvénytelen rei - nem gyanakszik: cselekszik. Ám még nekik is nehéz legyzni a zseniális Oberzohn professzort.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Legal, Thriller e Spionaggio , Gialli Noir e Avventura » Spionaggio

Editore Digi-book Magyarország Kiadó Kft.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/01/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633641446

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A gyilkos fekete mamba"

A gyilkos fekete mamba
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima