Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Minden kényelemmel megáldott luxushajó, illetve elegáns magaslati szanatórium a Tátrában: ezek a színhelyei Hunyady Sándor kötetünkben szerepl két hosszabb elbeszélésének. A napos oldalon lévk, a könny életek világa az; azoké, akiket az író oly belülrl ismert, s akiket ugyanakkor mégis a vendég" tárgyilagos pillantásával nézett, a realista mvész hvös józanságával ábrázolt. A címadó írás fszereplje, Mrs. Haxton, ez a pénzére és pénzén megrzött szépségére ggös-dölyfös amerikai asszony félelmetes figurája ennek a világnak. A hajón - mellyel a második világháború kezdetén Amerikából Londonba tart - az összes kiszemelt férfit igájába hajtja. Ám az els európai kikötben egyeduralmát megzavarja" a történelem, s neki hirtelen csak tapasztalnia kell, hogy nem a legfontosabb A Téli sport cím elbeszélésben az elegáns környezet inkább csak háttere az oda nem tartozók", a kis fizetés pesti hivatalnoklány s a fiatal sítréner idilljének, amely éppen a szkre szabott id miatt oly srítetten, oly fájdalmasan szép. A gúnyos-kritikus hangot itt a kívül rekesztettek iránti együttérzés váltja fel. az életm leglényegesebb jegyeit mutatja így meg a klasszikus rangú Hunyady-próza e két kiemelked darabja.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Digi-book Magyarország Kiadó Kft.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/01/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633647905

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A hajó királynje"

A hajó királynje
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima