Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A nk a világ minden táján felfedezik, hogy különös ervel rendelkeznek.
Ujjuk egyetlen érintésével képesek szörny fájdalmat okozni, st: gyilkolni is.
A férfiak pedig rájönnek, hogy kicsúszott a kezükbl az irányítás...
Elérkezett a Lányok Napja, de vajon hogyan fog véget érni?
A hatalom az elmúlt évek legnagyobb könyvsikereinek egyike, megjelenése óta megtalálható a legfontosabb sikerlistákon, 15 héten át szerepelt a New York Times mérvadó listáján. Már több, mit két tucat nyelvre lefordították, rendkívüli aktualitásával, melyben egy új, nk irányította jövt vizionál, jelents visszhangot váltott ki az irodalmi életben, a közéletben, a sajtóban és a politikában. Sorra kapja a fontos elismeréseket, a New York Times az év tíz legjobb könyve közé választotta, ahogyan Barack Obama is ajánlotta, mint az év egyik legfontosabb könyvét.

"Provokatív, korszak-meghatározó thriller"- Guardian

"Az éhezk viadala és A szolgálólány meséje - vegyítve." - Cosmopolitan

"Tökéletes. Okos, ijeszt, mulatságos."- Daily Telegraph

"Magával ragadó. Minden nnek el kellene olvasni." - The Times

"Dermeszt. Egy irodalmi bomba." - Financial Times

"Sokkoló." - Observer

"Felvillanyoz, sokkol, bámulatba ejt! És mélyen elgondolkoztat." - Margaret Atwood

"Dermeszt mesterm." - Sarah Perry

"A szolgálólány meséje a Holtodiglan generációjához." - Grazia

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Legal thriller e thriller politico , Romanzi e Letterature » Legal, Thriller e Spionaggio

Editore 21. Század Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/04/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155759093

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A hatalom"

A hatalom
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima