Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Mit tehetünk, ha többé nincsenek határok? Amikor köddé válni látszanak azok a választóvonalak, amelyekrl azt hittük, léteznek? Honnan tudhatjuk, hol vessük meg a lábunkat, ha immár meghatározhatatlan, melyik oldal a miénk?
Art Keller negyven éve folytatja szakadatlan harcát Amerika leghosszabban fennálló konfliktusában: a drogok elleni háborúban. Megbízzák a DEA, a kábítószer-ellenes ügynökség vezetésével, ám új tisztségében azzal kell szembesülnie, hogy egyetlen levágott szörnyfej után harminc másik terem annak helyébe.
Adán Barrera, a Sinaloa kartell keresztapafigurájának, végs hagyatéka az Amerikán végigsöpr heroinjárvány. Keller a halálos áradatban vakmern beleveti magát egy résbe, ahol azonnal veszedelmes ellenségekkel találja szembe magát és megtörténik az elképzelhetetlen is - az Egyesült Államok irányítását legújabban átvev kormányapparátusról kiderül, hogy a soraiból többen egy ágyban hálnak ugyanazokkal a drogcsempészekkel, akiket Keller legyzni próbál.
Art Keller, immár nemcsak a kartellek ellen küzd, de a saját országa vezeti ellen is. Most érkezett el számára a végs lecke ideje - az, hogy nincsenek határok.
A bosszúról, erszakról, korrupcióról és igazságszolgáltatásról szóló szerteágazó mesének, Don Winslow lehengerl, díjnyertes, nemzetközi bestseller-trilógiájának e befejez része telítve van feledhetetlen jelenetekkel, amelyek mintha mind az újságok szalagcímei mögött bújnának meg. Sokkoló brutalitásában, nyers emberségében A határ a modern Amerikáról készült kendzetlen portré, a mai idk története - a mai olvasó számára.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Harpercollins Magyarország Kft.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/08/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634488255

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A határ"

A határ
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima