Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Jang Fej egy vonaton született, s miután anyja elvesztette, egy fiatal váltókezel találta meg és nevelte fel tisztes szegénységben. Szerény hivatali karrierje megfeneklett, egy nagy szerelem emléke élteti, s legfképpen nevelapja iránt szeretete, aki mindent feláldozott a talált gyermekért

Jang Fej egyszer csak arra ébred, hogy meg kell jelennie a temetkezési szalonban - azaz nyilván meghalt (bár a halálára nem emlékszik) -, de mivel nincs pénze temetkezési helyre, a temetetlen halottak világában találja magát. S itt hét nap alatt találkozik az életében fontos szerepet betölt emberekkel - a nevelapjával, gyönyör feleségével, aki elhagyta t, az emberekkel, akik egy házbontásban haltak meg, a csecsemkkel, akiket a kórház mint hulladékot hajított ki a folyóba, Egérlánnyal, aki öngyilkos lett

Jü Hua hol ironikusan, hol megható szeretettel mesél elképeszt gyorsasággal változó hazájáról, amelyben óriási távolság választja el a temetkezési szalonban is eljogokat élvez VIP-kat a föld alatti nyomortanyákon él nincstelenektl.

És csak a temetetlen testek földjén egyenl mindenki, ahol nincs szomorúság és fájdalom".

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/06/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634793403

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A hetedik nap"

A hetedik nap
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima