Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Két gyilkosságra is sor kerül az Egy Egy Egyen, az ökoszisztémában, amelyet az univerzumot uraló mesterséges intelligenciák hoztak létre. A henger alakú bolygón a függeszkedk erszakos faja mellett emberek is élnek, magasan a légkör mérgez gázokkal teli rétege fölött, Andrea Cortnak itt kell megtalálnia a tettest. 
A borotvaéles esz, szarkasztikus humorú n különösen traumatikus múltat tudhat magáénak, így nincs veszítenivalója, és egy pillanatra sem retten meg a rá bízott feladattól. A dolgát azonban alaposan megnehezíti, hogy semmivel sem vádolhatja meg a mesterséges intelligenciákat, akiknek hatalmában áll egy pillanat alatt eltörölni az emberiséget.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Fantasy » Romanzi contemporanei , Fantasy Horror e Gothic » Fantascienza

Editore Gabo Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/04/2017

Lingua Inglese

EAN-13 9789634062585

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A holtak küldöttei"

A holtak küldöttei
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima