Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Miért csak kevesen mondhatják el magukról, hogy imádják a munkájukat? Mit tehetünk, hogy alkalmazottaink biztonságban érezzék magukat a munkahelyükön? Hogyan motiváljuk Y generációs munkavállalóinkat? Képzeljünk el, hogy reggel mindenki lelkesen indul dolgozni, tudja, hogy megbíznak benne, és értékelik a munkáját, este pedig jó érzésekkel tér haza! Az igazán sikeres vállalatok és más szervezetek máris így mködnek - kiváló vezetik olyan környezetet teremtenek, amelyben az emberek jól érzik magukat, szívesen dolgoznak együtt és figyelemre méltó eredményeket érnek el. Simon Sinek vezetési tanácsadó magával ragadó - a hadseregtl a gyártósorig, a kormányzati intézményektl a befektetési bankokig számos területrl vett - igaz történetekkel illusztrálja, hogy vezetnek lenni elssorban azt jelenti, hogy gondoskodnunk kell azokról, akiket ránk bíztak. Azokat a vezetket, akik hajlandók utolsónak enni, a beosztottaik a legfontosabb pillanatokban végtelen hséggel jutalmazzák, és mident beleadnak a közös célok megvalósítása és a cég elrehaladása érdekében. Elssorban nem a szervezet mérete vagy erforrásai, hanem a szervezeti kultúrában rejl potenciál határozza meg, hogy az adott vállalat mennyire képes alkalmazkodni a változásokhoz, legyzni az ellenségeskedést és élen járni az újításokban. Ha a körülmények megfelelek, ha ers és mindenki számára érzékelhet a biztonság köre, a legjobbat hozzuk ki magunkból. A hozzánk legméltóbb módon cselekszünk: összetartunk."

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Psicologia

Editore Hvg Könyvek

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 25/07/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633046050

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A jó vezetk esznek utolsónak"

A jó vezetk esznek utolsónak
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima