Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A jöv reménységei

Kaiser Balázs
pubblicato da Könyv Guru

Prezzo online:
6,82

A jöv reménységei elssorban könnyed szórakozást ígér olvasóinak. A történet epicentrumaként mköd kocsma váratlan kalandba kevered szorgalmas látogatóinak történetét nyomon követve azonban szinte észrevétlenül egy keserédes korrajz is kirajzolódik a szemünk eltt. Az a rögvalóság pedig, amellyel szembesülünk általa, kijózanítóan hat ránk és egy földrengés erejével ráz fel bennünket.
Adél, Soma, Dezs bá, Dodó, Púder, Béla és Bori néni ámokfutása olyan elsöpr lendülettel sodor bennünket végig a történeten, amelynek alapkonfliktusát egy szabadalom elbitorlása adja, hogy mire a végére érünk, szinte mi magunk is beleszédülünk.
A tökéletes sörrecept és egy kisemmizett, ellehetetlenített feltaláló becsületének visszaszerzése sodorja halálos veszedelembe a regény f- és mellékszereplit, de végül, akár a mesében, a gonoszok elnyerik méltó büntetésüket, a jók pedig jutalmukat, az igaz szerelmet, és gyz az igazság. Így lesznek végül az ifjú fszereplk a szemünk láttára a jöv igazi reménységei.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa » Gialli, mistery e noir , Hobby e Tempo libero » Umorismo » Libri per ridere e collezioni umoristiche , Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir

Editore Könyv Guru

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/10/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9786156153180

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A jöv reménységei"

A jöv reménységei
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima